Mezuniyet Tezi hakkında ihtiyacınız olan tüm içeriklere aşağıdaki linkler aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

 

Genel İlkeler

 1. Mezuniyet tezi danışmanlığı, öğretim üyeleri (Dr. Öğretim Üyesi, Doçent, Profesör) tarafından yürütülür.
 2. Öğrenci, “Mezuniyet Tezi Danışman Belirleme Dilekçesi” ile öğrenci işlerine kayıt yaptırmalıdır (bkz. Ek-1). Danışman değişikliği gerektiren durumlarda ise “Mezuniyet Tezi Danışman Değiştirme Dilekçesi” öğrenci işlerine ibraz edilmelidir (bkz. Ek-2). Danışman değişikliği yalnızca 1 (bir) kez gerçekleştirilebilir.
 3. Mezuniyet tezi dilekçesi 8 yarıyıllık lisans eğitimi sürecinin en geç V. yarıyılı sonunda teslim edilmiş olmalı ve tez, en geç VIII. yarıyıl final sınavları sonuna kadar tamamlanmış olmalıdır.
 4. Danışman tarafından kabul edilen ve notu belirlenen tez, notunun Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girişinin yapılabilmesi için ilgili bölüm/program başkanına teslim edilmelidir.
 5. Mezuniyet tezi not girişleri diğer derslerle aynı hükümdedir.
 6. Bölüm/program başkanına teslim edilecek tez, karton kapaklı bir şekilde ciltlenmelidir.
 7. Bir eğitim-öğretim yılında bir danışman en fazla 10 öğrenci kabul edebilir.
 8. Tezin adı, olabildiğince kısa ve içeriği açıkça yansıtacak nitelikte olmalıdır.
 9. Tez, en az 10.000 (on bin) kelimeden oluşmalıdır.
 10. Tezin kaynakçası en az 40 (kırk) eserden oluşmalıdır.
 11. Atıflar ve notlar, sayfa altında dipnot sistemi ile verilmelidir.
 12. Tezin sonunda, metinde atıfta bulunulan eserlerin listesi Kaynakça başlığıyla verilmelidir.
 13. Tezde transliterasyon kullanımı isteğe bağlıdır.
 14. Metin içerisinde zorunlu olmadıkça bold karakter kullanımından kaçınılmalıdır.
 15. İngilizce İlahiyat Programı bünyesinde hazırlanan tezler, İngilizce yazılmalıdır.
 16. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yapılan mezuniyet tezi sırasıyla aşağıdaki unsurları içermelidir:
  1. Dış Kapak
  2. İç Kapak
  3. Danışman Onay Sayfası
  4. Etik İlkelere Uygunluk Bildirimi Sayfası
  5. Benzerlik Bildirimi Sayfası
  6. Ön Söz
  7. Kısaltmalar
  8. İçindekiler
  9. Giriş
  10. Ana Bölümler: En az 2 (iki) Ana Bölüm
  11. Sonuç
  12. Ekler (Varsa)
  13. Kaynakça
  14. Türkçe Özet
  15. İngilizce Özet: Abstract

Ayrıntılı bilgi için “Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezuniyet Tezi Yazım Usul ve Esasları” başlıklı belgeyi inceleyiniz.