ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam edecektir.
Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.
Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet ile yükseköğretim öğrenci ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yüksek öğrenimine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını arttırmaya, eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmaya; yükseköğretim personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde etme veya pedagojik becerilerini artırmaya yönelik olarak  faaliyetleri desteklenmektedir.
Öğrenim Hareketliliği Nedir?
Erasmus+ öğreim hareketliliğinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından, proje çeşidine göre Başkanlığımıza ya da AB Komisyonunun ilgili birimi olan Eğitsel, Görsel ve Kültürel Yürütme Ajansına yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.
Öğrenci Hareketliliği: Üniversite öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeleri veya yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapmaları
Personel Hareketliliği: Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin veya işletmelerde görevli bir personelin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine veya yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari tüm personelinin yurtdışında bir kuruluşta mesleki gelişimlerine yönelik bir kursa/eğitime katılmaları (konferanslar hariç) ya da işbaşı eğitimi/izleme yapmaları.
Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye’de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Seçilen öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz (“0″ hibeli) Erasmus öğrencisi” olarak Erasmus öğrencisi olabilirler.
Kimler Başvurabilir?
Erasmus programı ile öğrenim  hareketliliğine katılabilmek için Ankara Üniversitesi’nde tam zamanlı öğrenci (1 dönemde 30 kredi yükü olan öğrenci) olmak gerekir.
Başvurabilmek için lisans öğrencilerinin not ortalamasının en az 2.20; yüksek lisans öğrencilerinin ise 2.50 olması gerekmektedir.
Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden her bir öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) toplamda 12 aya kadar yararlanabilir.
Staj hareketliliği hibesi alınması öğrenim hareketliliği hibesi alınmasına engel değildir:
Nasıl Başvurabilir?
Ankara Üniversite Ab Ofisi öğrenim hareketliliği ilanını yayınladıktan sonra aşağıdaki Linkteki Başvuru aşamaları takip edilerek başvuru yapılabilir:
http://www.erasmus.ankara.edu.tr/ogrenim-hareketliligi/belgeler-ve-formlar/
Ayrıca tüm öğrenciler ile @ankara.edu.tr mail adresleriyle irtibata geçilmektedir. Bu yüzden online başvurularında yapılacağı bu mail önceden alınması gerekmektedir.
Ne Kadar Süre Faydalanabilir?
Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden her bir öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) toplamda 12 aya kadar yararlanabilir.
Ayrıca Staj hareketliliği hibesi alınması öğrenim hareketliliği hibesi alınmasına engel değildir.
Akademik Durum, Ders Kaydı ve Akademik Ücretler
Öğrencinin Türkiye’deki yükseköğretim kurumunda alması gereken derslere karşılık, gideceği kurumda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış olduğu bir Öğrenim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı yükseköğretim kurumunun Erasmus Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir ve aykırı hareket edilmesi halinde Merkez durumu Avrupa Komisyonu’na rapor etmekle yükümlüdür ve bu, kurumun Beyannamesi’nin iptal edilmesi ile neticelenebilir.
Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Öğrencinin, aldığı derslerin kredisinin 2/3’ü oranında kredi toplaması başarı hedefi olarak gözetilir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye’ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye’de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edeceklerdir, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olurlar.
Öğrenim Hareketliliğinden Faydalanan Öğrencinin Bağlı Olduğu Üniversitedeki Kayıt Durumu
Erasmus öğrencileri Türkiye’de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. Kayıt ve harç ücretleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici küçük meblağlı ödemeleri Erasmus öğrencilerinden de talep edebilir. Bu çeşit ödemelere örnek spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım ücreti olabilir.
İKİLİ ANTLAŞMALAR
Erasmus Öğrenim Hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında yapılabilmektedir. Kurumlar, var olan anlaşmaları çerçevesinde gidecek Erasmus öğrencilerini belirlemek üzere öğrencilerine başvuru ilanında bulunurlar. Hareketlilik faaliyeti yalnızca birbirleriyle anlaşması olan Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi kurumlar arasında yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dahil olmaları gerekir. Her kurum kendi başvuru ve seçim tarihlerini kendisi belirlemektedir.
Anlaşmalı kurumlar listesine ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız:
https://app.erasmus.ankara.edu.tr/tr/agreement/list

Hibe Miktarları

2014-2015 Erasmus + Dönemi Yenilenen Hibe Tutarları:

Hayat pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€) Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)
1. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık 500 600
2. Grup Program Ülkeleri Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye 400 500
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 300 400

 
 
 
2012-2013 ve 2013-2014 Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında öğrencilerimizin gidecekleri ülkelere göre alacakları aylık hibe tutarlarını ve hibe hesaplama yöntemini gösterir bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ülke                  Avro
Almanya 425,00 €
Avusturya 476,00 €
Belçika 448,00 €
Bulgaristan 281,00 €
Çek Cumhuriyeti 377,00 €
Danimarka 601,00 €
Estonya 339,00 €
Finlandiya 535,00 €
Fransa 520,00 €
Güney Kıbrıs Rum Kesimi 375,00 €
Hollanda 466,00 €
İngiltere 602,00 €
İrlanda 489,00 €
İspanya 438,00 €
İsveç 531,00 €
İtalya 477,00 €
Letonya 333,00 €
Litvanya 325,00 €
Lüksemburg 448,00 €
Macaristan 355,00 €
Malta 368,00 €
Polonya 345,00 €
Portekiz 381,00 €
Romanya 312,00 €
Slovak Cumhuriyeti 358,00 €
Slovenya 401,00 €
Yunanistan 425,00 €

Tam ayı geçen süreler için, tam aya tamamlanamayan sürenin asağıdaki tabloda gösterilen karsılığına denk gelen miktarda hibe verilir.
 

1-3 gün arası

4-10 gün arası

11-17 gün arası

18-24 gün arası

25 gün ve fazlası

0 €

(0 ay)

¼ aylık hibe

(0,25 ay)

½ aylık hibe

(0,50 ay)

¾ aylık hibe

(0,75 ay)

Tam aylık hibe

(1 ay)

 

Hareketliliğine katılan öğrencilere ödemeleri iki taksitte yapılır. Öğrenci karsı kuruma  gitmeden önce ilk ödeme olarak gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen toplam hibesinin ilk ödemesi (planlanan faaliyet döneminin tamamı için hesap edilen hibenin en çok %80’ine kadar olan bir miktar) verilir. İkinci taksit öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen “katılım belgesi”nde yer alan kesin gerçeklesme süresi dikkate alınarak yapılır.

Öğrenim dönemi tamamlandığında, yurt dısında kalınan fiili süre (katılım belgesinde yer alan süre ile pasaportunda yer alan süre karşılaştırılarak en kısa tarih aralığı esas alınır) ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam hibesi yeniden hesap edilir. Hibe hesaplamalarında katılım sertifikasındaki kalınan süreye hareketliliğin baslangıç ve bitis günleri de dahil edilir. Öğrenim Anlasmasında belirlenen ders programının en az üçte ikisinde basarılı olamayan öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması; veya yapılmıs bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır. Ancak yurtdısında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri ve öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilen öğrencilerin, aldıkları derslerden de basarısız olmaları dikkate alınarak, yurtdısında kaldıkları süre için hesap edilen toplam hibelerinin % 20’si kesinlikle ödenmez. Ödenmeyen ve/veya geri istenen tutarlar, hibe kaynaklarına iade edilir.
Öğrencinin öğrenim faaliyeti ile ilgisi olmadan tatil günleri hariç belirli bir süre için misafir olduğu şehirden / ülkeden ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce yapılmış olsa bile bu dönem verilen hibenin iadesi talep edilir.