ARAP DİLİ VE BELAĞATI ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof.  Dr. Zafer KIZIKLI (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Soner GÜNDÜZÖZ
Doç. Dr. Ömer ACAR
Doç. Dr. İbrahim FİDAN
Öğr. Gör. Bünyamin KORUCU
Öğr. Gör. Hacı Ekber FERGANİ
Öğr. Gör. Ayten ÖZÇELİK
Öğr. Gör. Dr. Mohamad TURKEY
Öğr. Gör. Dr. Walid Ramadan SALAMA
Öğr. Gör. Sara MANSOUR
Öğr. Gör. Khaled YOUSSEF
Öğr. Gör. Abdulkrım ALBHLOUL
Öğr. Gör. Muhammed Taha BASAL
Ar. Gör. Ramazan KILIÇ
Ar. Gör. Ayşe Nuran CANSIZ

Bologna Bilgi Sistemi-Arap Dili ve Belagatı (Yüksek Lisans)
Bologna Bilgi Sistemi-Arap Dili ve Belagatı (Doktora)