ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

KALİTE POLİTİKASI

 

Kalite politikamız, eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim alanlarındaki hedeflerimizin, Fakültemizin vizyonu ve misyonu çerçevesinde, tüm paydaşlarımızca benimsenen kalite yönetimi anlayışı ile evrensel bilime, hukuka, etik ilkelere ve toplumsal sorumluluk bilincine dayalı; yenilikçi ve sürekli iyileştirme esaslı olarak gerçekleştirilmesidir.  

Bu doğrultuda kalite politikamız;

  • Kalite Güvencesi Sistemine tüm paydaşlarımızın katılımını,
  • İnsan kaynağımızın bilgi, beceri ve yetkinliğinin geliştirilmesini,
  • İlahiyat alanında ulusal/uluslararası düzeyde nitelikli bilgi üretimini,
  • Eğitim-öğretimde öğrenci odaklı yaklaşımı,
  • Eğitim ve AR-GE faaliyetlerinin ulusal/uluslararası gereksinim ve önceliklere göre yürütülmesini,
  • Nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesini ve istihdamını,
  • Uluslararasılaşma bilincinin ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasını,
  • Toplumsal sorumluluk bilinciyle topluma üst düzeyde katkı sağlamayı,
  • Etkin bir kurumsal risk yönetimi stratejisinin sürdürülmesini

esas alır.