ANKARA ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 Ödeme belgelerinin hazırlanması. 1-Onay

2Teklif mektubu

3-Fatura

4-Vergi borcu yoktur yazısı

 

3 İş Günü
2 Ön Ödeme İşlemleri

(Avans ve Krediler)

1-Harcama Talimatı

2-Ödeme Emri Belgesi

30 İş Günü
3 Performans Programının Hazırlanması. 1-İstenen Belgelerin Düzenlenmesi 10 İş Günü
4 Bütçe Teklif ve Tasarısının Hazırlanması. 1-Fakülte Bütçe Tasarısının Hazırlanması. 10 İş Günü
5 İhale İşlemleri 1-İhale Dosyasının Hazırlanması. 30 İş Günü
6 Maaş İşlemleri 1-Ödeme Emri Belgesi

2-Gerekli belgelerin hazırlanması.

5 İş Günü
7 SGK Prim Ödemeleri 1-Üst yazı ekinde SGK Prim Bildirgesinin Gönderilmesi

2-SGK Haciz bildirgesinin gönderilmesi.

 
8 Ek Ders Ödemeleri 1-Ödeme Emri Belgesi

2-Ek ders Formları

5 İş Günü
9 Sözleşmeli Personel Ödemesi 1-Ödeme Emri Belgesi

2-Gerekli Evrakların Düzenlenmesi

5 İş Günü
11 Satın Alınan Taşınır Girişi İşlemleri 1-Satın Alınan Taşınıra Ait Fatura 3 İş Günü
12 Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınır İşlemleri 1-Bağışa İlişkin Yazı veya Fatura

 

3 İş Günü
13 İade Edilen Taşınırların Giriş İşlemi 1-İade Tutanağı 1 İş Günü
14 Devir Alınan Taşınırların Girişi İşlemi 1-Devir Yazısı

2-Taşınır İşlem Fişi

7 İş Günü
15 Tüketim Suretiyle Taşınır Çıkışı İşlemleri 1-Taşınır İstek Belgesi 5 İş Günü
16 Kullanım Suretiyle Taşınır Çıkış İşlemi 1-Taşınır İstek Belgesi 5 İş Günü
17 Hurdaya Ayırma Nedeniyle Çıkış İşlemi 1-Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı 15 İş Günü
18 Belge İşlemleri Öğrenci Kimlik Kartı Anında
19 Belge İşlemleri Öğrenci Kimlik Kartı Anında
20 Belge İşlemleri Öğrenci Kimlik Kartı Anında
21 Belge İşlemleri Öğrenci Kimlik Kartı Anında
22 Belge İşlemleri Öğrenci Kimlik Kartı Anında
23 Belge İşlemleri Öğrenci Kimlik Kartı Anında
24 Belge İşlemleri Öğrenci Kimlik Kartı Anında
25 Planlama İşlemleri 10 İş günü
26 Kayıt Dondurma İşlemleri Öğrenci Kimlik Kartı-Kayıt Dondurma Talep Formu 10 İş günü
27 Kayıt Silme İşlemleri 10 İş günü
28 Planlama İşlemleri 15 İş günü
29 Veri Girişi İşlemleri 10 İş günü
30 Veri Girişi İşlemleri
31 İntıbak ve Muafiyet İşlemleri 1-T.C.Kimlik Kartı

2-Transkript

3-Ders içerikleri

4-İntıbak ve Muafiyet İntıbak Formu

 

7 İş günü
32 Kimlik Kartı İşlemleri Öğrenci Kimlik Kartı 5 İş günü
33 Af Kanunu İşlemleri 1-T.C.Kimlik Kartı

2-Transkript

3-Ders içerikleri

4-İntıbak ve Muafiyet İntıbak Formu

 

5 İş günü
34 İzinler İlgili dersin Öğretim elemanından isimlerin bulunduğu dilekçe 15 İş günü
35 Bilimsel ve Eğitim Amaçlı Çalışma İşlemleri İlgili dersin Öğretim elemanından isimlerin bulunduğu dilekçe 15 İş günü
36 Öğrenci Temsilciliği Seçim İşlemleri 1- Öğrenci ve Disiplin Belgesi

2-Beyanname

3- Vesikalık Fotoğraf

 

15 İş günü
37 Sosyal Etkinlikler 1-Dilekçe 15 İş günü
38 Kısmi Zamanlı Çalışma (KZÖ) işlemleri KZÖ Başvuru Formu 15 İş günü
39 Burs işlemleri Burs Başvuru Formu 15 İş günü
40 Soruşturma İşlemleri 30 İş günü
41 Universite Yaşamına Uyum Programı İşlemleri 5 İş günü
42 Maddi Hata İşlemleri Maddi Hata Formu 15 İş günü
43 Farabı Programı (yurt içi)işlemleri Dilekçe
44 Erasmus (yurt Dışı) Programı İşlemleri Dilekçe 15 İş günü
45 Mezuniyet İşlemleri 15 İş günü
46 Akademik Personel Atama İşlemleri 1-Dilekçe

2-Özgeçmiş

3-Nüfus cüzdanı örneği

4-Diploma

5-ALES belgesi

6-Yabancıdil belgesi

7- Öğrenci belgesi

8- Onaylı lisans transkripti

9-Beyanname ( Yrd. Doçentlik Kadrosu için)

 

 

Kadro ilanında belirtilen süre
47 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Atama İşlemleri 1-Akademik kariyeri gösteren belgenin tercümeli örneği

2-Yabancı Dil Eğitimi Verecekler İçin Uluslararası Genel Kabul Gören Sertifika

3-Öğretim Görevlileri İçin İlgili Anabilim Dalındaki Öğretim Üyelerinin Ders Yükleri

48 Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı Atama İşlemleri 15 İş günü
49 Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyelik İşlemleri 15 İş günü
50 Üniversite Senato Temsilciliği İşlemleri 10 İş günü
51 İdari Personel Adaylık Kaldırma İşlemleri 1-Aday memur staj değerlendirme formu

2-Yemin belgesi

52 Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler  

1-Dilekçe(37. ve 39. maddelere göre görevlendirmede)

 

2-Davet yazısı ve araştırma planı(39. Madde için)

 

 

 

20 İş günü
53 40-a, 40-b, 40-c, 40-d ve 31. Madde Kapsamındaki Ders Görevlendirmeleri 1-Dilekçe (31. Madde için)

2-Konuya ilişkin belgeler  (31. Madde için)

20 İş günü
54 Akademik ve İdari Personel Terfi İşlemleri 3 İş günü
55 Akademik ve İdari Personel Nakil İşlemleri
56 Görev Süresi Uzatma İşlemleri ( Yrd. Doçent, Öğr. Görevlisi, Ar. Görevlisi ve Uzman) 1-Dilekçe

2- Bilimsel dosya

3-Yeniden yardımcı doçentlik kadrosuna atanma beyannamesi

 
57 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İşlemleri 1-Dilekçe 5 İş günü
58 İptal-İhdas İşlemleri 5 İş günü
59 Disiplin Soruşturma İşlemleri 30 İş günü
60 Yıllık İzin İşlemleri 1-Yıllk izin dilekçesi

 

Anında

 

61 Doğum İzni İşlemleri 1-Dilekçe

2-Rapor

Anında
62 Süt İzni İşlemleri 1-Dilekçe

 

Anında
63 Babalık, Evlilik ve Ölüm İzni İşlemleri 1-Dilekçe

2-Konuya ilişkin belge

Anında
64 Mazeret İzin İşlemleri 1-Dilekçe

2-Konuya ilişkin belge

Anında
65 Aylıksız İzin İşlemleri 1-Dilekçe

2-Konuya ilişkin belge

Anında
66 Hastalık İzin İşlemleri 1-Dilekçe

2-Rapor

Anında
67 Refakat İzin İşlemleri 1-Dilekçe

2-Rapor

Anında
68 Fakülte ve Fakülte Yönetim Kurullarının Toplantı Gündemlerinin Hazırlanması

 

62 Fakülte ve Fakülte Yönetim Kurullarının Karalarının Yazılması ve İlgili Yazışmaların Yapılması 5 İş günü
63 Evrak Kayıt İşlemleri Anında
64 Hizmet Takip Programıyla İlgili İşlemler
65 Arşiv işlemleri

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri : İlahiyat Fakültesi Fakülte Sekreteri İkinci Müracaat Yeri : İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
İsim : Erol ÖZKAN İsim : Prof.Dr. İrfan AYCAN
Unvan : Fakülte Sekreteri Unvan : Dekan
Adres : İlahiyat Fakültesi Adres : İlahiyat Fakültesi
Telefon : (0312) 2126800/1204 Telefon : (0312)2126800/1202
Faks : (0312) 2130003 Faks : (0312)2130003
e-Posta : e-Posta :

 

Kamu Hizmet Standartları (word)