İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, İslam Dini tarihinde yaklaşık 1450 yıllık tarih boyunca meydana gelen belli başlı siyasi, sosyal, kültürel, edebi ve sanatsal olayları inceler. Bu amaçları gerçekleştirmek için İslam Tarihi, Türk-İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Türk Din Musikisi anabilim dalları halinde düzenlenmiştir. Bu bilim dalları sayesinde İslam Tarihinin temel konuları incelendikten sonra Türk Tarihi ve Medeniyeti etrafında meydana gelen olaylar ve faaliyetler ele alınır. Öğrenciler bu sayede tarihsel ve kronolojik bakış açısı kazandıkları gibi, arşiv belgelerini okuma ve mimari eserleri tanıma becerisi, şiir, musiki ve edebiyat zevki elde ederler.

İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Zülfikar GÜNGÖR

Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR
Prof. Dr. İrfan AYCAN
Prof. Dr. Nahide BOZKURT
Prof. Dr. Hasan KURT
Doç. Dr. Halide ASLAN
Doç. Dr. Nurullah YAZAR
Ar. Gör. Fatma Merve ÇINAR
Ar. Gör. Kevser BEYAZYÜZ SİPAHİOĞLU
Ar. Gör. Canan ÖZKAN
Ar. Gör. Fatma Nur İBRAHİMOĞLU
Ar. Gör. Tuğba ASLAN
Ar. Gör. Burak ARSLAN

Prof. Dr. Zülfikar GÜNGÖR
Prof. Dr. Abdulmecit İSLAMOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Necati İŞLER
Ar. Gör. Cihat EKİZ
Ar. Gör. Merve GÜVEN

Doç. Dr. Fatih KOCA (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Abdulkadir DÜNDAR
Doç. Dr. Ayşe ERSAY YÜKSEL (Anabilim Dalı Başkanı)
Öğr. Gör. Zeynep MERGEN KANSIZ
Öğr. Gör. Adem ÇETİN
Ar. Gör. Zehra Nur SALMAN