Uluslararası İlahiyat Programı Dersleri
http://bbs.ankara.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=1920&bot=525