UYUM Programı Dersleri

OUL101 – Orientation Programming To The University Life

OUL102 – Transition to University Life and Life Skills

SCS301 Scientific, Cultural and Social Activities

PPL302 Progress to Professional Life

 

Fakültemize yeni kaydolan öğrencilerimizin katılması gereken ve diğer öğrencilerimizin de -isteğe bağlı- katılabilecekleri 2022-2023 Uyum Programı aşağıdadır.

Uyum Programı hakkında deatylı bilgi edinmek için “http://uyum.ankara.edu.tr/” adresini ziyaret edebilirsiniz.

Uyum Programı 2023-2024

UYUM Programı Nedir?

Ankara Üniversitesine yeni kayıtla gelen öğrencilerin, mensubu olacakları üniversitelerini, eğitim ve öğrenim görecekleri fakülte veya bölümlerini yakından tanıyarak öğrenim yaşamlarına daha kolay uyum sağlamalarına yardımcı olmak, kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlayarak Ankara Üniversiteli olmanın haklı coşkusunu yaşamalarını sağlamak amacı ile planlanmıştır.

UYUM Programı öğrencilerimizin üniversite yaşamını daha iyi tanıyabilmesi için düzenlenmiş olup, Ankara Üniversiteli olma kimliğini kazanmaya ve üniversite yaşamına daha kolay uyum sağlamaya yönelik çeşitli etkinliklerden oluşan bir programdır.

UYUM Programı, üniversiteye yeni başlayan öğrencileri, üniversitenin akademik ve sosyal ortamıyla tanıştırmak için düzenlenmiş birçok etkinlikten oluşur ve öğrencilerin;

 • Üniversite yaşamına uyum sağlamalarını,
 • Üniversiteli olmanın farkını yaşamalarını,
 • Üniversitenin akademik ve sosyal olanaklarını tanımalarını kolaylaştırmayı amaçlar.

UYUM Programı:

 • Yeni kayıt yaptıran öğrenci ile üniversite arasındaki ilk bağın kurulmasıdır.
 • Öğrencinin akademik başarısını artırmak ve kişisel uyumuna yardımcı olmak amacıyla geliştirilen bir programdır.
 • Hem akademik konularda hem de sağlık, kültür ve spor konularında öğrencileri bilgilendirmeyi, üniversite ve fakülte gezisini, öğretim üyeleriyle, üniversite çalışanlarıyla ve diğer öğrencilerle tanışma fırsatlarını içerir.
 • Eğitim-öğretim yılının ilk haftasında uygulanır.  Üniversiteye yeni kayıt yaptıran bütün öğrencilerin bu programa katılmaları zorunludur.
 • Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin yeni bir çevreye uyum sağlama ve başarılı olabilmeleri için gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri (örneğin üniversite kaynaklarını tanıma ve kullanma, yeni arkadaşlıklar kurma, vb.) kazandırır.
 • Öğrencilerin liseden üniversiteye  (ortaöğretimden yüksek öğretime) sorunsuz bir biçimde geçiş yapmalarına yardımcı olur.

UYUM Programının genel amacı öğrencilerimizin;

 • Ankara Üniversitesi’ni tanımasını
 • Üniversitemizin olanaklarından yararlanmayı öğrenmesini,
 • Üniversitemizin üstlendiği akademik ve toplumsal değerleri benimsemesini,
 • Bilimsel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerden nasıl yararlanacağını ve etkin kullanacağını öğrenmesini,
 • Aktüel ve entelektüel düşünme gücünü geliştirerek yaşam becerilerini zenginleştirmesini,
 • Farklı bilim alanlarının bilgi ve bulgularıyla etkileşim içine girerek kendi bilim alanıyla ilgili düşüncelerini zenginleştirmesini sağlamaktır.

UYUM Programı uygulama esasları:

 • Üniversite Yaşamına Uyum Programının genel koordinasyonu Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür. Öğrencilerin programı başarı ile tamamlayabilmeleri için kendi akademik birimlerindeki (Fakülte, Yüksekokul ve Konservatuvar) etkinliklere ve Rektörlük tarafından düzenlenen etkinliklere katılmaları gerekir.
 • Üniversite Yaşamına Uyum Programından başarılı olmak için öğrencilerin programda yer alan etkinliklerin, en az yüzde 80’ine katılmaları zorunludur. Aksi halde BAŞARISIZ sayılırlar.
 • Programda yer alan etkinlikler,  Koordinatörlük tarafından ilân edilen çerçeveye uygun olmak koşulu ile akademik birimler tarafından düzenlenir.
 • Üniversite Yaşamına Uyum Programı, akademik birimler ve Rektörlük tarafından hazırlanır ve öğrenci kayıtlarının yapıldığı hafta duyurulur.
 • Üniversite Yaşamına Uyum Programından BAŞARISIZ olan öğrenciler, bir sonraki yıl Uyum Programı’na yeniden katılmak zorundadır.