657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
2547 Sayılı YÖK Kanunu
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 
A.Ü. İlahiyat Fakültesi Ödünç Kitap Verme Yönergesi