1. DİN SOSYOLOJİSİ TANITIMI
Bologna Bilgi Sistemi-Din Sosyolojisi (Yüksek Lisans)
Bologna Bilgi Sistemi-Din Sosyolojisi (Doktora)
2. DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Niyazi AKYÜZ (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. İhsan TOKER
Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU
Doç. Dr. Selman YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Fatma KENEVİR
Ar. Gör. Esra ÖZCAN
Ar. Gör. Rukiye KARDAŞ (35. Madde)
Ar. Gör. Mehmet Latif ÇEVİK  (35. Madde)
Ar. Gör. Muhammet Fatih DEMİRDAĞ (35. Madde)