1. DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Din psikolojisi, din ve maneviyatın çeşitli biçimleri ile psikolojiyi bütünleştirmeye çabalayan Amerikan psikolojisi içinde bir alt dal olarak ortaya çıkmıştır. Din psikolojisi alanı dini doğrular ve değerler hakkında varsayımlar ileri sürmeksizin psikolojinin bakış açısından dine yaklaştığını ve psikolojinin insanların dini inançlarını, değerlerini ve davranışlarını anlamayı nasıl zenginleştirdiğini incelediğini iddia etmektedir. Diğer bir deyişle psikoloji duygu, düşünce ve davranışların bilimsel olarak araştırılmasını konu edinirken, din psikolojisi dini duygu, düşünce ve davranışların incelenmesini konu edinmiştir.
Din psikolojisi alanının tarihsel gelişimine bakıldığında alanın bilimsel bir disiplin olarak ortaya çıkması XIX. Yüzyılın sonu ile XX. Yüzyılın başına rastlamaktadır. Din psikolojisinin oluşumuna öncülük edenler arasında G. Stanley Hall olmak üzere (“Dini Dönüşüm Üzerine Araştırmalar”, 1881; “Çocukların Ahlaki ve Dinsel Eğitimi” ,1882); James H. Leuba (“Dinsel Olgular Psikolojisi, 1896); E. D. Starbuck (Din Psikolojisi, 1899); George Albert Coe (Spiritüel Yaşam, 1900; Din Psikolojisi, 1916); William James (Dini Tecrübenin Çeşitliliği, 1902) ve James B. Pratt (Dini İnançların Psikolojisi, 1907,Dini Bilinçlilik, 1920) sayılmaktadır.
E. D. Starbuck (1886-1947), dini gelişim ve din değiştirme yaşantılarının psikolojisi konularında araştırmalar yapmış ve alandaki ilk kitap olan Din Psikolojisi (1900) isimli kitabı yazmıştır.
Son 25 yıl içinde din psikolojisi alanıyla ilgili yazılar, The International Journal For The Psychology of Religion, Mental Health, Religion And Culture, Research in The Social Scientific Study of Religion, Journal For the Scientific Study of Religion, Review of Religious Research ve Journal of Psychology And Theology gibi önemli dergilerde yer almıştır.
Din psikolojisi içinde dini yaşantıların çeşitleri ve boyutları, dini yaşantıların nedenleri, dini inançlar, yaşam boyu dini inançlarda görülen değişimler, dinin yararları ve bedelleri, dua etme, davranışlar üzerinde dini etkileri, sıkıntılı zamanlarda başvurulan bir baş etme yöntemi olarak dini inançlar, din değiştirme, dini adanma, kişisel dini yaşantılar din ile ruh sağlığı ve genel iyilik hali ve fiziksel sağlık arasındaki ilişkiler, din ve psikoterapi, psikoterapide manevi yaklaşım, farklı dinden insanlarla psikoterapi, dini inançların gelişiminde sosyal, bağlamsal ve kültürel faktörler, din ve önyargı, din ve kimlik, din ve kendini gerçekleştirme, din ve duygular, din ve evlilik uyumu gibi pek çok konuyu ele almaktadır.
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde din psikolojisi bölümü Prof.Dr. Bedi Ziya Egemen tarafından kurulmuştur. Prof. Dr. Neda Armaner, Prof. Dr. Erdoğan Fırat hocaların büyük emek verdiği bölüme şu an Prof. Dr. Öznur Özdoğan başkanlık etmektedir. Bölüm, lisans, yüksek lisans ve doktara derslerinin yanında dezavantajlı insanlara yönelik cezaevlerinde ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’nda manevi bakım projeleri yürütmektedir.

Bologna Bilgi Sistemi-Din Psikolojisi (Yüksek Lisans)
Bologna Bilgi Sistemi-Din Psikolojisi (Doktora)

2. DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof. Dr. Öznur ÖZDOĞAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Mualla YILDIZ
Ar. Gör. Yusuf KABAHASANOĞLU