Prof. Dr. Şamil Dağcı

Erzurumlu bir anne ve babanın çocuğu olarak 01.10.1955 yılında doğmuştur. İmam-Hatip Lisesi (1974) ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1981) mezunu. Askerlik görevinden (1982-1983)  ve bir süre (1983-1986) Müftülük görevinden sonra 1987 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku) Anabilim Dalında Araştırma görevlisi olmuş, Mısır’da uzmanlık alanı ile ilgili araştırmalar yapmıştır (1990-1991)

 • 1992 yılında Doktor, 1997 yılında Doçent, 2004 yılında Profesör unvanı almıştır.
 • 2001-2003 yılları arasında Fakültedeki öğretim üyeliği görevinin yanında Diyanet İşleri Başkanlığında Din İşleri yüksek Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.
 • Ulusal ve uluslararası sempozyumların tertip ve ilmi komitelerinde görev almış ve tebliğler sunmuştur. Yayımlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır.
 • Ankara Üniversitesi Senato Temsilcisi, İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi, Sağlık Bakanlığı Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu üyesi, YÖK Denklik Komisyonu üyesi
 • Halen  Ankara Üniversitesi  İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. “Hazırlıklı İlahiyat” ve “Uluslararası İlahiyat” Bölümlerinde lisans düzeyinde İslam Hukuku ve Fıkıh Usulü, Sosyal Bilimler Enstitüsü (İslam Hukuku) Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde İslam Borçlar Hukuku, İslam Ceza Hukuku, İslam Miras Hukuku ve İslam Aile Hukuku dersleri vermekte ve Yüksek Lisans ve Doktora tezleri yönetmektedir . Evli ve altı çocuk babasıdır

         YAYINLARI

 1. KİTAPLAR

 İslam Ceza Hukukunda Şahıslara Karşı Müessir Fiiller (Doktora Tezi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 1999)

 1. İmam Şafiî’nin Hayatı ve Fıkıh Usulü İlmindeki Yeri (Doçentlik Tezi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, Ankara 2003)
 2. İslam Aile Hukukunda Evlilik Engelleri, Ankara 2003

      

 1. ULUSLARARASI SEMPOZYUMLAR

 Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması” 3-7 Mayıs 2000 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Avrupa Birliği Şurasına sunulan tebliğ, Ankara 2000.( Protection of Fundamental Rights and Freedoms (Summary)

 1. Hak ve Sorumluluk (Rahman ve Rahim Sıfatlarının İslam Hukuk Felsefesi Açısından Tahlili)” I. Uluslararsı Türk-Alman Din ve Hayat Sempozyumu
 2. (An Analysis of God’s Attributes The Beneficent and The Merciful with Regard to The Philosophy of İslamic Jurisprudence” Journal of Religious Culture/Journal Für Religionskultur, Frankfurt 2003) ( Recht und Verantwortung. Die Erklarung der Begriffe Allerbarmer und Barmherziger aus der Sicht İslamischen Rechtsphilosophia (Diakonie Der Religionen, Peterlang, 2005)
 3. İslam ve Şiddet” V. Avrasya İslam Şurası 15-19 Nisan 2002, K.K.T.C, Gazi Magusa
 4. Musa Carullah Bigiyev’in Hukukçuluğu” I. Uluslararası Musa Carullah Sempozyumu, 6-7 Kasım 1999 Ankara
 5. Malezya’da düzenlenen “ World Conference of İslamic Scholars” isimli uluslararası toplantıya katılımcı
 6. Sofya’da düzenlenen “Muslim Communuties and Minorities in States which are not Members of The Organisation of İslamic Conference” isimli uluslararası toplantıya katılımcı.
 7. Fıkıh-Tasavvuf İlişkisinin Tarihsel Süreci İle İlgili Bazı Mülahazalar” Uluslararası Hâce Muhammed Lütfi (Alvarlı Efe Hazretleri) Sempozyumu, Erzurum 2013
 8. Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Marifet Telakkisi ile İlgili Görüşlerine Dair Bazı Mülahazalar” ( Sempozyum,,Atatürk Üniversitesi )        

 

 1. MAKALELER
 2. İslam Aile Hukukunda Evlilik Engelleri -I (Sürekli Evlenme Engelleri, (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXXIX)
 3. İslam Aile Hukukunda Evlilik Engelleri- II (Geçici Evlenme Engelleri, (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXXX)
 4. İslam Ceza Hukukunda İrade-Suç İlişkisinin Cezaya Etkisi (Marife, yıl.3, sayı1,
 5. Din İşleri Yüksek Kurulu Kararlarına Fetva Konseptinde Bir Yaklaşım (Diyanet İlmi Dergi
 6. Mehmet Gönenli ve Türk Hukukuna Katkıları, (A.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XLIV, sayı: 2, 2003
 7. İmam Ebû Hanife, (İslami Araştırmalar Dergisi, XV, 1-2 sayı, 2002)
 8. İslam Ceza Hukukunun Genel Prensipleri, Uqubat-Penal Law” İslami Araştırmalar Dergisi 1990 (İngilizceden tercüme)

8.Osmanlı Dönemi Kaynaklarında Yer Alan İspirli Âlimler”  İspir-Pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, Haziran, Erzurum, 2008
Tel:                +90 (312) 213 32 07
Faks:              +90 (312) 212 37 62
E-Posta:         dagci@divinity.ankara.edu.tr