Akademik Personel Görev Süresi Uzatma İşlemleri İş Akış Şeması
Öğrenci İşleri İş Akış Şeması
Öğrenim Durumu İntibak İşlemleri İş Akış Şeması
Fakülte Sekreteri İş Akış Şeması
Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı İş Akış Şeması
Maaş Mutemetliği İş Akış Şeması
Emeklilik İşlemleri İş Akış Şeması
Mali İşler İş Akış Şeması
İdari Personel İzin-Alma Süreci İş Akış Şeması