Erasmus +; Eğitim, Mesleki Eğitim, Gençlik ve Spor için 2014-2020 Yeni AB Programı’dır.
Erasmus + programı Eğitim, Mesleki Eğitim ve Gençlik Alanındaki Faaliyetleri modernleştirmenin yanı sıra yetenekler ve istihdam edilebilirliği de teşvik etmeyi amaçlıyor. Yedi yıldır devam eden program, 14.7 milyar Euro bütçesi ile, bu şimdiki harcama seviyesi ile karşılaştırdığımızda %40’lık bir artış demek, Avrupa Birliği’nin bu alanlarda yatırım yapma kararlılığını gösteriyor.
Erasmus +, 4 milyondan fazla Avrupalıya yurt dışında çalışma (ders), eğitim, iş deneyimi kazanma ve gönüllü olma imkanı sağlayacak.
Erasmus + Avrupa’da karşılaşılan yetenek açıklarıyla mücadele etmek amacıyla, işbirliğini teşvik etmek,  eğitim ve iş dünyası arasında köprü kurmak için Eğitim, Mesleki Eğitim ve Gençlik kurumları ve organizasyonları arasındaki milletler arası ortaklığı destekliyor. Ayrıca Eğitim, Mesleki Eğitim ve Gençlik Sistemlerini modernize edecek ulusal çabaları destekliyor. Spor alanında tabanda örgütlü projeler ile şike, doping, şiddet ve ırkçılıkla mücadele gibi sınır ötesi sorunlara destek veriliyor.
Erasmus; Eğitim, Mesleki Eğitim ve Gençlik alanlarında var olan 7 AB programını bir araya getiriyor. İlk defa Spor başlığı altında da bu yıl destek verilecek.
Eğitim, Mesleki Eğitim, Gençlik, Spor, Görsel, İşitsel, Kültür ve Gönüllülük alanlarında Avrupa Birliği fonlarının kullanımı ile ilgili faaliyetler EACEA tarafından yürütülmektedir. EACEA(The Education, Culture and Audiovisual Executive Agency – Eğitim, Kültür, Görsel, İşitsel İcra Ajansı), Avrupa Birliği Komisyonu adına Erasmus + programını yürütmekten sorumludur.
Erasmus + programı, program ülkelerinde ilgili ülkenin ulusal ajansı tarafından yürütülüyor. Türkiye Ulusal Ajansı, Erasmus + programı kapsamındaki proje ve etkinlikleri Türkiye’de uygulayan kurumdur.
Erasmus Programı Ne Değildir ?
1- Erasmus programı bir “yabancı dil öğrenme programı” değildir.
2- Erasmus programı tam anlamıyla bir “burs” programı değildir.
3- Erasmus programı bir “diploma” programı değildir.
Sıkça Sorulan Sorular

 • Bir öğrenci Erasmus’dan ne kadar süre faydalanabilir?

Bir öğrenci Erasmus öğrenim ve/veya staj hareketliliği faaliyetinden her bir öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) toplamda 12 aya kadar yararlanabilir. Staj hareketliliği hibesi alınması öğrenim hareketliliği hibesi alınmasına engel değildir:
Eğitime yönelik öğrenci hareketliliğinde; 3 ila 12 ay
Staja yönelik öğrenci hareketliliğinde; 2 ila 12 ay
Her bir öğrenim kademesinde ayrı ayrı 12 ay’a kadar

 • Mezun olan bir kişi Erasmus’dan faydalanabilir mi?

Mart ayında başvurup mezuniyeti takip eden 1 sene içinde mezun olarak da staj hareketliliğinden faydalanılabilir.

 • Hazırlık sınıfında başvuru yapılabilir mi?

Hazırlık sınıfında başvuru yapılamaz. Başvuru için öğrencinin not ortalamasına (transkiripte) sahip olması gerekmektedir.

 • Yabancı dil sınavına girip programdan faydalanmayan öğrencilere ne yapılır?

Yabancı Dil Sınavına girip programdan faydalanmayan öğrencilere sonraki başvurularda -5 puan uygulanacaktır.

 • Hibeler ülkelere göre değişiyor mu?

Evet, Öğrenim ve Staj hareketliliği için verilen hibe miktarları ülkelere göre değişmektedir.

 • Yüksek Lisans öğrencileri başvurularını nereye yapmakta?

Yüksek Lisans öğrencilerinin başvuruları Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından alınmaktadır.

 • Yüksek Lisans öğrencileri de staj harektliliğini yazın yapmak zorunda mı?

Hayır, Yüksek Lisans öğrencileri herhangi bir tarih aralığında gidebilmektedir.

 • Hibeler ne zaman yatırılıyor?

Erasmus Programı ile öğrenim görmeye veya staja gidecek bir öğrencinin ödemesinin yapılabilmesi için gitmeden önce tamamlanması gereken belgelerin tamamının AB Ofis’ine eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Belgeler teslim edildikten bir müddet sonra yatırılmaktadır.

 • Hibe ödemeleri nasıl oluyor? Hibenin tamamı mı yatıyor?

Hem staj hem öğrenim hareketliliği için hibe ödemesi 2 taksitte yapılır. İlk taksitte hibenin %80’i; ikinci taksitte ise dönüşte gerekli evrakların teslim edilmesi üzerine kalan kısmı ödenir.

 • Hibesiz (“0” Hibeli) Erasmus öğrencisi olma durumu:

Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçer. Hibesiz Erasmus öğrencisinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklarına göre öğrenciler seçildikten sonra, yükseköğretim kurumuna tahsis edilen bütçe kapsamında maddi olarak desteklenemeyen kontenjan kalması halinde, hibe almadan gitmek isteyen öğrenciler arasında ayrıca bir değerlendirme yapılabilir. Burada da tarafsızlık ve şeffaflık kuralları gereği genel değerlendirme ölçüt ve ağırlıkları dikkate alınarak öğrenci seçimi gerçekleştirilir. Hibesiz öğrenci durumu hem öğrenim, hem staj faaliyetleri için geçerlidir.

 • Planlanan faaliyet dönemi tamamlanmadan dönülmesi:

Öğrencilerin, zorunluluk nedeniyle (ailevi sebepler, sağlık sebepleri gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir. Öğrencenin gerekçe göstermeksizin faaliyet dönemini tamamlamaması halinde ise, bütün hibe geri alınır.
Güncel Duyurulara ulaşmak için: http://www.erasmus.ankara.edu.tr