ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
LİSANS SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

  • “Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar” Ankara Üniversitesinin 10/05/2019 tarihli ve 4621 sayılı Senato kararına dayanmaktadır.
  • Öğretim elemanı, sınavlarının gerçekleştirilmesi süreçlerinden sorumludur.

A) Sınav Görevlilerinin (Gözetmenlerin) Sorumlulukları
1. Sınav başlama saatinden en az 15 dakika önce sınav salonunda hazır bulunur ve sınav evraklarını dersin öğretim elemanından alır.
2. Sınav sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için sınav salonunun düzenini tesis eder.
3. Sınava giren öğrencilerin kimlik kontrolünü yapar.
4. Sınav evrakını dağıtır ve sınav saatinde sınavı başlatır.
5. Sınav tutanağının tüm öğrenciler tarafından tükenmez kalem ile imzalanmasını sağlar. Sınava girmeyen öğrencilerin karşısına tükenmez kalem ile “GİRMEDİ” yazar.
6. Sınav tutanağı üzerine ad-soyadını yazar ve imzalar.
7. Sınavın başlangıç, bitiş ve sınavın terk edilemeyecek saatleri hususunda öğrenciyi bilgilendirir.
8. Kopya çektiğini tespit ettiği öğrenciler hakkında tutanak düzenler ve idareye bildirir.
9. Gerekli durumlarda öğrencilerin sınav salonunda oturma yerlerini değiştirebilir.

B) Öğrencilerin Sorumlulukları
1. Öğrenciler, sınav başlangıç saatinden önce sınav salonuna gelmelidir.
2. Sınav başladıktan sonraki ilk 15 dakika içinde sınav salonuna gelen öğrenciler sınava alınırlar. Bu öğrencilere ek süre verilmez.
3. Sınav başladıktan sonraki ilk 15 dakika içinde hiçbir öğrencinin sınav salonundan ayrılamaz.
4. Sınav sırasında öğrenciler Ankara Üniversitesi öğrenci kimlik kartı ve kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport, vb.) bulundurmalıdır.
5. Sınav süresince, tüm elektronik iletişim aletleri (cep telefonu vb.) ile diğer elektronik aletler (mp3 çalar, her türlü bilgisayar, akıllı saat, hesap makinası vb.) tamamen kapalı konuma getirilmelidir.
6. Sınav sırasında masa üstünde sadece kalem, silgi ve öğrenci kimlik kartı olmalıdır; herhangi bir ders materyali bulundurulmamalıdır.
7. Öğrenciler, sınav evrakının üstüne adını, soyadını, öğrenci numarasını ve diğer istenilen bilgileri yazarak imzalamalıdır.
8. Her öğrenci, sınavda sadece kendisine verilen sınav evrakını kullanmalıdır.
9. Öğrenciler sınava başlamak için sınav görevlisinin talimatlarını beklemelidir.
10. Sınav süresince, diğer öğrencilerle hiçbir şekilde iletişim kurulmamalı (konuşmak, işaretleşmek vb.) veya malzeme alışverişinde (kalem, silgi paylaşımı vb.) bulunulmamalıdır.
11. Sınav sırasında öğrenciler, diğer öğrencilerin dikkatini dağıtacak ya da onları rahatsız edecek davranışlardan (yemek yemek, soruları sesli okumak vb.) kaçınmalıdır.
12. Sınav süresince, öğrenci, sınav sorumlusuna soru yöneltmek istediğinde elini kaldırıp yerinde beklemelidir. İzinsiz hiçbir şekilde yerinden kalkmamalıdır. Öğrenciler sağlık sorunları haricinde sınav süresince sınav salonuna girip çıkmamalıdır; eğer sağlık sorunları varsa, sınav öncesinde sınav görevlisine bilgilendirmeli, sınav sırasında oluşan rahatsızlık halinde salondan çıkmak için izin almalıdır.
13. Öğrenciler sınav salonunu terk etmeden önce sınav tutanağını imzaladığından emin olmalıdır.
14. Sınav evrakları, izin alınmadan öğrenciler tarafından başka bir yere kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve sınav salonundan dışarı çıkartılamaz.
15. Sınavlarda kopya çekilmesine veya her ne şekilde olursa olsun kopya girişiminde bulunulmasına izin verilmez. Bu durumda 18/08/2012 tarih ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

“Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar” adlı ‘pdf’ dosyasını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.