İlahiyat Lisans Programı, “Kur’an’ı referans alan, kültürel mirası değerlendirebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen ve problemlere çözüm üretebilen ilahiyatçılar yetiştirme” hedefine yönelik olarak hazırlanmıştır. Dersler bu amacı gerçekleştirecek içerik zenginliğine sahiptir. Dersler mesleğe yönelik bir içerik taşımakla beraber, daha işlevsel bir anlayışla sosyo-ekonomik ve kültürel şartların gerektirdiği temel nitelikleri kazandırmayı amaçlandırmaktadır.Bu nitelikleri şöyle sıralamak mümkündür: * Kültürel mirası değerlendirebilen, hayatı yorumlayıp,problemlere cevap verebilen ve olgulara Kur’ân referanslı bakabilen, * Genel bir tarih ve kültür bilincine dayalı olarak,ilâhiyat alanında temel bilgi, zihniyet ve yaklaşıma sahip, * Hayat boyu öğrenme alışkanlığı sergileyebilen kişiler yetiştirmek.