Staj Hareketliliği Nedir?
Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yapmasıdır. “Staj (yerleştirme)”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz.
Staj faaliyeti öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
Kimler Başvurabilir?
Erasmus programı ile staj hareketliliğine katılabilmek için Ankara Üniversitesi’nde tam zamanlı öğrenci (1 dönemde 30 kredi yükü olan öğrenci) olmak gerekir. Yani hazırlık sınıfını tamamlamış olmalıdır.
Başvurabilmek için lisans öğrencilerinin not ortalamasının en az 2.20; yüksek lisans öğrencilerinin ise 2.50 olması gerekmektedir.
Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden her bir öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) toplamda 12 aya kadar yararlanabilir.
Staj hareketliliği hibesi alınması öğrenim hareketliliği hibesi alınmasına engel değildir:
Nasıl Başvurabilir?
Ankara Üniversite Ab Ofisi yabancı dil sınavı başvurularını açtıktan sonra aşağıdaki Linkteki Başvuru aşamaları takip edilerek başvuru yapılabilir:
http://www.erasmus.ankara.edu.tr/staj-hareketliligi/belgeler-ve-formlar-3/
Ayrıca tüm öğrenciler ile @ankara.edu.tr mail adresleriyle irtibata geçilmektedir. Bu yüzden online başvurularında yapılacağı bu mail önceden alınması gerekmektedir.
Ne Kadar Süre Faydalanabilir?
Bir öğrenci Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden  en az 2 en fazla 3 ay olacak şekilde her bir öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) toplamda 12 aya kadar yararlanabilir.
Ayrıca Staj hareketliliği hibesi alınması öğrenim hareketliliği hibesi alınmasına engel değildir.
Staj Kuruluşları Kimler Olabilir?
Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, gidilecek kurum işletme olarak değerlendirileceği için Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması şartı aranmaz.
Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir:
-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar
-Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz
Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir.
 
Hibe Miktarları
2014-2015 Erasmus + Dönemi Yenilenen Hibe Tutarları:

Hayat pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€) Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)
1. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık 500 600
2. Grup Program Ülkeleri Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye 400 500
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 300 400

Tam ayı geçen süreler için, tam aya tamamlanamayan sürenin tablosu için bakınız: http://www.erasmus.ankara.edu.tr/ogrenim-hareketliligi/hibe-miktarlari/
İkinci Kez Staj Hareketliliğinden Faydalanılması
12 aya kadar öğrenci staj faaliyetinden yararlanma hakkına sahiptir.
 
Staj Hareketliliği Yol Haritasına ilişkin dosya ekte sunulmuştur.
Staj Hareketliliği Yol Haritası
Güncel duyurulara ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.
http://www.erasmus.ankara.edu.tr