1. TÜRK DİN MÛSÎKİSİ ANABİLİM DALI

İlâhiyat Fakülteleri içerisinde en kıdemlisi olarak bilinen A.Ü. İlâhiyat Fakültesini, bu dersin ilk uygulanmaya başlandığı fakülte olarak zikretmekte bir sakınca olmadığını zannediyoruz. Bu bakımdan uygulamalarda öncelikle Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden başlamakta da meslektaşlarım açısından da bir sakınca olmadığını düşünüyoruz.

Türk Din Mûsikîsi Dersleri, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde, 1968-1969 öğretim yılında “Türk Din Mûsikîsi” adıyla, Türk İslâm Sanatları Tarihi Kürsüsüne bağlı ve seçmeli ders olarak başlamıştır. 1972-1973’den itibaren de mecburi ders haline getirilmiştir. O dönemlerde bu dersi, öğretim görevlisi İsmâil Baha Sürelsan Bey yürütüyordu. 31.3.1971 tarihinde kürsüde açık bulunan asistanlık kadrosuna Dr. Gültekin Oransay atanmış ve bu dersi, İsmâil Baha Sürelsan’ın ayrılış tarihi 3.6.1972’ye kadar birlikte yürüten Dr. Gültekin Oransay, aynı yılda Doçentliğe terfi edince, Türk Din Mûsikîsi dersi bağımsız kürsü haline getirilmiştir. Böylece kürsüde açık bulunan asistan kadrosuna 1.8.1977 tarihinde Ruhi Kalender atanmıştır.

Bir müddet daha kürsü başkanlığını yürüten Prof. Dr. Gültekin Oransay 7.11. 1979 tarihinde Fakülteden ayrılınca, ders Tefsir Kürsüsü Başkanlığına bağlanmıştır. O zaman da dersler önceden olduğu gibi yalnız II. Sınıflara mahsus olmak üzere, haftada 1 saat nazarî (teorik), 1 saat da uygulamalı olarak toplam 2 saat üzerinden yürütülmekteydi. Bu ders daha sonra İslâm Medeniyeti ve Sosyal Bilimler Bölümüne bağlanmış, 1983-1984 öğretim yılından itibaren Fakültenin yalnız I. sınıfında seçmeli ders olarak okutulmuştur.

Ruhi Kalender tarafından bu dersler yürütülürken 10.05.1988 tarihinde Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak Bayram Akdoğan atanmıştır. Aynı Anabilim Dalında Bayram Akdoğan 1991’de Yüksek Lisansını ve 1996’da doktorasını tamamlamış ve Yrd. Doç. Dr. Ruhi Kalender’in yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla, Anabilim Dalına Bayram Akdoğan önce öğretim üyesi olarak ve bir süre sonra da Anabilim Dalı Başkanı unvanlarıyla atanmıştır. 2000 yılında da Dr. Fatih Koca Anabilim dalımıza Öğretim Görevlisi olarak atanmıştır.

        Bu ders, tarihi süreç içerisinde okutulduğu gibi, tarafımdan verilmeye başlandığı tarihten itibaren, öğrencilerin mûsikî eğitimini belli bir program dahilinde  yürütmek ihtiyacı ortaya çıkmış, bu noktadan hareketle, Hocam Ruhi Kalender’den gördüğüm ve devraldığım gibi, konuları bir sistem dahilinde işleyerek, bize verilen zaman içinde, az da olsa öğrencilere mûsikî dalında genel bir kültürün, anlaşılır bir şekilde verilmesi yolunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bologna Bilgi Sistemi-Türk Din Musikisi (Yüksek Lisans)
Bologna Bilgi Sistemi-Türk Din Musikisi (Doktora)

2. TÜRK DİN MÛSÎKİSİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof. Dr. Fatih KOCA (Anabilim Dalı Başkanı)
Ar. Gör. Samet Tengiz