Doç. Dr. Esra GÖZELER

Ankara Tevfik İleri İmam-Hatip (Yabancı Dil Ağırlıklı) Lisesini bitirdi (1997). Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu (2002). Yüksek Lisansını (2005) ve Doktorasını (2009) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı (2003). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı bursunu kazanarak Ürdün Üniversitesinde Arap Dili eğitimi gördü (2004-2005). Papalık Gregoriana Üniversitesinde (Vatikan) Hıristiyan teolojisi ve doktora tezi üzerine araştırmalar yaptı (2006-2007, Güz). Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Uluslararası İlahiyat Programı Koordinatör Yardımcısı (2010-2012) ve İngilizce İlahiyat Programı Yürütme Kurulu Üyesi (2013-2015) olarak görev yaptı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Eugen Biser Stiftung iş birliği ile hazırlanan İslamiyet ve Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü çalışmasında Akademik Redaktör ve Editör Yardımcısı olarak çalıştı. Alexander von Humboldt Stiftung Postdoktora Araştırma Bursunu kazandı ve Freie Universität Berlin, Seminar für Semitistik und Arabistik ve Corpus Coranicum Project (BBAW) bünyesinde Post-Doktora yaptı (2012-2013 ve 2014-2015, Güz). Diyanet İşleri Başkanlığı Konulu Tefsir Projesinde (2015-2021) ve Konulu Siyer Projesinde (2021-2022) Editörler ve Yürütme Kurulu Üyesi olarak çalıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kelimeleri Ansiklopedisi Projesinde Editörler ve Yürütme Kurulu Üyesi olarak çalışmaktadır (2019 – halen). Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörler Kurulu üyeliği yaptı (2015-2020). Roma, Berlin, Frankfurt, Kudüs, Türkistan ve Tübingen’de Kur’ân ve tefsir konularında ders, tebliğ ve seminerler vermiştir.

Tel:             +90 (312) 212 68 00
Faks:           +90 (312) 212 37 62/213 00 03
e-Posta:     egozeler@divinity.ankara.edu.tr

 

Doç. Dr. Nurullah YAZAR

2000 yılında Bursa Anadolu İmam Hatip Lisesini, 2004 yılında Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2006 yılında Din Eğitimi, 2007 yılında “Selçuklu Devleti’nde İsyanlar” başlıklı teziyle İslam Tarihi alanında yüksek lisansını tamamladı. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)’nde “Avrupa Birliği Temel Eğitim Kursu”, 2010 yılında “Avrupa Birliği Uzmanlık Eğitim Kursu”na katıldı. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) teknik ve malî desteği ile yürütülen “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması Projesi”nde yer aldı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2013 yılında “Büyük Selçuklular Döneminde İsfahan” adlı teziyle İslam Tarihi doktoru unvanını aldı. 2014 yılı Mayıs ayında Tahran Üniversitesi Kütüphanesi, İran Milli Kütüphanesi ve İsfahan Üniversitesi Kütüphanesinde doktora tez konusu ve Selçuklu Dönemi ile ilgili Farsça kaynak ve tetkik eserler üzerinde araştırma yapmak üzere İran Kültür Müsteşarlığı bursuyla İran’a gitti. Aynı yılın Eylül ayında Tübitak Doktora Sonrası Araştırma Bursu kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde bulunan Columbia Üniversitesi’nde bir yıl süre ile misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen “Tarihte Müslümanlar” adlı projede Editörler Kurulu Üyesi olarak çalıştı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklenen “İslam’ın Kültür Coğrafyası” adlı projenin yürütücülüğü yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı ile çevrim içi video paylaşım ve sosyal medya platformları için İslam Tarihi Serisi hazırladı. Büyük Selçuklu Tarihi, İslam Tarihi, İslam Medeniyeti konularında kitap, makale ve bildirileri vardır. Başlıca eserleri Büyük Selçuklu Devleti’nde İktidar Mücadeleleri, Büyük Selçuklular Dönemi İslam Siyaset Düşüncesi -Siyasetnâmeler Bağlamında Bir Okuma-, Hz. Ebu Zer ve Hz. Hamza adlı kitap çalışmalarıdır.

Tel:             +90 (312) 212 68 00
Faks:           +90 (312) 212 37 62/213 00 03
e-Posta:     yazar@ankara.edu.tr