İlâhiyat lisans programı 8 yarıyıllıktır.
İlahiyat Lisans Programı, “Kur’an’ı referans alan, kültürel mirası değerlendirebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen ve problemlere çözüm üretebilen ilahiyatçılar yetiştirme”; hedefine yönelik olarak hazırlanmıştır. Dersler bu amacı gerçekleştirecek içerik zenginliğine sahiptir.
Dersler mesleğe yönelik bir içerik taşımakla beraber, daha işlevsel bir anlayışla sosyo-ekonomik ve kültürel şartların gerektirdiği temel nitelikleri kazandırmayı amaçlandırmaktadır.Bu nitelikleri şöyle sıralamak mümkündür:
– Kültürel mirası değerlendirebilen, hayatı yorumlayıp,problemlere cevap verebilen ve olgulara Kur’ân referanslı bakabilen,
– Genel bir tarih ve kültür bilincine dayalı olarak,ilâhiyat alanında temel bilgi, zihniyet ve yaklaşıma sahip,
– Hayat boyu öğrenme alışkanlığı sergileyebilen kişiler yetiştirmek.
Programda temel bilgilenmeyi kazandıracak olan derslerin “zorunlu dersler”; olarak okutulması uygun görülmüştür. Teori-pratik bütünlüğünü sağlayacak derslerin ise “seçmeli dersler”; olması tercih edilmiştir.
Seçmeli dersler, disiplinerarası çalışma anlayışıyla, öğrencide dersler arası bilgi akışını ve bütünlüğünü gerçekleştirebilecek zihniyeti sağlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle programda mümkün olduğu ölçüde “seçmeli ders”; sayısı artırılmıştır. Seçmeli dersler, “projeye dayalı dersler”; olarak tasarlanmıştır. Bu derslerle ilgili genel ilkeler şunlardır:
– Dersler öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda açılır.
– Yeni gelişmelere ve ihtiyaçlara bağlı olarak yeni dersler oluşturulabilir.
– Dersleri verecek öğretim elemanlarının önceden dersin tanımı, içeriği ve kaynakçasını bir proje halinde Fakülte Kurulu’na sunmaları öngörülmektedir.
Zorunlu derslerin içerikleri teorik olarak tanımlanmıştır. Uygulamada ise öğrencilere tavsiye edilecek kaynaklar, yaptırılacak sunuşlar, grup çalışmaları, ders ödevleri, seminerler ve lisans bitirme tezleri gibi etkinliklerle öğretimin zenginleştirilmesi hedeflenmiştir.
İlâhiyat lisans programını tamamlayan öğrenci, Orta Öğretim Din Kültürü ve Âhlak Bilgisi öğretmeni veya İmam-Hatip Lisesi meslek dersi öğretmeni olabilmek için açılacak olan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlamak durumundadır. Tezsiz Yüksek Lisans Programı, öğrenciyi öğretim alanına hazırlayan dersleri içeren üç yarıyıllık bir programdır.