Hem fakültemiz hem de üniversitemiz kataloğunda bulunan ve açık erişime sunulmuş çevrimiçi içeriklere aşağıdaki ara yüzler aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

 

01. https://acikders.ankara.edu.tr/

02. https://dspace.ankara.edu.tr/