Büşra ALA (Dekanlık)
Tel: +90 (312) 212 68 00/1202
Faks: +90 (312) 213 00 03
e-Posta: bsrala@ankara.edu.tr

Zülfiye GÜMÜŞ (Dekan Yardımcılığı)
Tel: +90 (312) 212 68 00/1232
Faks: +90 (312) 213 00 03
e-Posta: gumuszulfiye@yahoo.com

Hava ÖZERDEM (Dekan Yardımcılığı)
Tel: +90 (312) 212 68 00/1203
Faks: +90 (312) 213 00 03
e-Posta: ozerdem@ankara.edu.tr