Hüseyin Demirer (Dahili: 1216)/e-posta: hdemirer@ankara.edu.tr
Tel:              +90 (312) 212 68 00
Faks:           +90 (312) 213 00 03
Bilgi İşlem Merkezi Görev Tanımı