Dekan Görev Tanımı
Dekan Yardımcısı Görev Tanımı 
Bölüm Başkanı Görev Tanımı
Anabilim Dalı Başkanı Görev Tanımı
Öğretim Üyesi Görev Tanımı 
Araştırma Görevlisi Görev Tanımı 
Fakülte Sekreteri Görev Tanımı 
Personel Bürosu Görev Tanımı 
Öğrenci İşleri Görev Tanımı
Bilgi İşlem Görev Tanımı
Taşınır Kayıt Kontrol (Ayniyat) Görev Tanımı
Destek Hizmetleri Görev Tanımı
Kütüphane Görev Tanımı
Posta Görev Tanımı
Mali İşler Görev Tanımı