Osman Kayaer (Teknisyen) (Dahili: 1240)/e-posta:  osman.kayaer@hotmail.com
Mehmet Çelik (Posta Dağıtım) (Dahili: 1232)
Sadettin Kendüzler (Kaloriferci) (Dahili: 1415)
Tel:              +90 (312) 212 68 00
Faks:           +90 (312) 213 00 03
Destek Hizmetleri Görev Tanımı
Posta Görev Tanımı