Prof. Dr. Şamil Dağcı (Dekan)
Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal
Prof. Dr. Kamil Çakın
Prof. Dr. İsmail Köz
Prof. Dr. Mehmet Özdemir
Prof. Dr. Bünyamin Erul
Prof Dr. Şaban Ali Düzgün
Prof. Dr. Sönmez Kutlu
Prof. Dr. Cemal Tosun
Prof. Dr. İhsan Çapçıoğlu
Doç. Dr. Yıldız Kızılabdullah
Doç. Dr. Ömer Acar
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yıldız
Fakülte Sekreteri Erol Özkan (Raportör)