Prof. Dr. İrfan AYCAN (Dekan)
Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL
Prof. Dr. Zülfikar GÜNGÖR
Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN
Prof. Dr. İsmail KÖZ
Prof. Dr. Bünyamin ERUL
Prof. Dr. Cemal TOSUN
Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN
Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU
Prof. Dr. İbrahim ASLAN
Doç. Dr. Rabiye ÇETİN
Doç. Dr. Esra GÖZELER
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIZ
Fakülte Sekreteri Erol ÖZKAN (Raportör)