I-TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Kamil Çakın 
1- TEFSİR ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Halis Albayrak (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. İdris Şengül
Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu
Prof. Dr. Mesut Okumuş
Prof. Dr. Mehmet Akif Koç
Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN
Dr. Öğr. Üyesi Esra Gözeler
Ar. Gör.  Dr. Hasan Yücel
Ar. Gör. Tuba Haşimoğlu
Ar. Gör. Enes Furkan Onur
Öğr. Gör.  Dr. Mehmet Akın
Öğr. Gör.  Dr. Sema ÇELEM
Öğr. Gör. Ayşe Karakaya
Öğr. Gör. Murat Oltulu
2- HADİS ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Kamil Çakın (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal
Prof. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu
Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar
Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM
Prof. Dr. Bünyamin Erul
Prof. Dr. Ali Dere
 Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Emin Eren
Dr. Öğr. Üyesi Suat Koca
Ar. Gör. Recep Gürkan Göktaş
Ar. Gör. Münevver Tiyek
3- İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Şamil Dağcı
Prof. Dr. Osman Taştan  (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi. Oğuzhan Tan
Ar. Gör. Dr. Hadi Ensar CEYLAN
Ar. Gör. Kamil ÇALIŞKAN
Öğr. Gör. Feyzi KAPLAN
Öğr. Gör. Hatice ALSAÇ
4- KELAM ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Prof. Dr. Muammer Esen
Prof. Dr. İlhami Güler
Prof. Dr. Mahmut Ay
Doç. Dr. Hüseyin Sabri Erdem
Doç. Dr. İbrahim Aslan
Dr. Öğr. Üyesi Rabiye Çetin
Ar. Gör. Tuğba Günal
Ar. Gör. Tuğba Öztürk
Ar. Gör. Mustafa Barış (35. Madde)
Ar. Gör. Hatice Kübra İmamoğlugil (35. Madde)
Ar. Gör. Meryem Özdemir Kardaş (35. Madde)
Ar. Gör. Hamdullah Ercik (35. Madde)
5- İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Hasan Onat (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Sönmez Kutlu
Prof. Dr. Osman Aydınlı
Doç. Dr. Muzaffer Tan
Doç. Dr. Mehmet Kalaycı
Ar. Gör. Nuran Üçok
Ar. Gör. Mine Demirbilek (35. Madde)
Ar. Gör. Ebru Koçak (35. Madde)
Ar. Gör. Yunus İbrahimoğlu (35. Madde)
Ar. Gör. Ahmet Bedri Yavuz (35. Madde)
6- TASAVVUF ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Mustafa Aşkar
Prof. Dr. Ahmed Cahid Haksever
Prof. Dr. Muhammet Mustafa Çakmaklıoğlu
Prof. Dr. Vahit Göktaş
Yrd. Doç. Dr. Öncel Demirdaş
Ar. Gör. Harun Alkan (35. Madde)
7- ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI
Prof.  Dr. Zafer Kızıklı (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Ömer Acar
Yrd. Doç.  Dr. Yaşar Daşkıran
Yrd. Doç. Dr. İbrahim FİDAN
Ar. Gör. Ayşe Nuran CANSIZ
Öğr. Gör. Bünyamin Korucu