İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Eyup Baş (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Mehmet Özdemir 
Prof. Dr. İrfan Aycan
Prof. Dr. Nahide Bozkurt
Prof. Dr. Hasan Kurt
Prof. Dr. Seyfettin Erşahin
Doç.  Dr. Halide Aslan
Dr. Öğr. Üyesi  Nurullah Yazar
Ar. Gör. Fatma Merve Çınar
Ar. Gör.  Kevser SİPAHİOĞLU
Ar. Gör. Ferda DEMİR AYCAN
Ar. Gör. Canan Soylu Verep
Ar. Gör. Fatmanur Kalan