İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI
Prof.  Dr. Müfit Selim Saruhan (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.  Dr. Fehrullah Terkan
Prof. Dr. İbrahim Maraş
Prof. Dr. Gürbüz Deniz
Doç. Dr. Eyüp Şahin
Ar. Gör.  Armağan Atar
Ar. Gör.  Hüseyin Yücel
Ar. Gör. Ayşenur Erken (35. Madde)
Ar. Gör. Bahar Özdemir (35. Madde)
Ar. Gör. Nilüfer Öztürk Kocabıyık (35. Madde)