ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI
Prof.  Dr. Zafer KIZIKLI (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Soner GÜNDÜZÖZ
Doç. Dr. Ömer ACAR
Dr. Öğr. Üyesi  İbrahim FİDAN
Öğr. Gör. Bünyamin KORUCU
Öğr. Gör. Hacı Ekber FERGANİ
Öğr. Gör. Ayten ÖZÇELİK
Ar. Gör. Ramazan KILIÇ
Ar. Gör. Ayşe Nuran CANSIZ