Lisans Tezi Öneri Formu

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren “Lisans Mezuniyet Tezi” alan/alacak öğrencilerimiz “Lisans Tezi Öneri Formu”nu doldurmaları gerekmektedir. Üç nüsha halinde doldurulacak formun bir nüshasını danışmanına, bir nüshasını Öğrenci İşleri Bürosuna verecek, bir nüshası da kendisinde kalacaktır. “Lisans Tezi Öneri Formu” doldurmayan öğrenci Lisans Tezi almamış sayılacaktır. Söz konusu form Öğrenci İşleri Bürosundan alınabileceği gibi Fakültemiz web sayfasından da alınabilinir.

Öğrencilerimize önemle duyurulur.

Lisans Tezi Oneri Formu