Seminer – Doç. Dr. Hakan ANAMERİÇ

       Bilgi-Belge Yönetiminin Tarih Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi

       Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Seminerlerinin on üçüncüsü Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Hakan Anameriç’in “Bilgi-Belge Yönetiminin Tarih Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi” adlı sunumu ile 23 Mayıs Salı saat 17.00’da gerçekleşmiştir. Sayın Anameriç, sunumunda Bilgi ve Belge Yönetiminin ne olduğunu, tarihsel gelişimini ve amacını ifade etmiştir. Hocamız, bu alanın başlarda Kütüphanecilik eğitimini karşıladığını; ancak kütüphanecilik kavram ve anlayışındaki değişmelerle işlevini yansıtmakta yetersiz kaldığı için YÖK kararı ile Bilgi ve Belge Yönetimine dönüştüğünü belirtmiştir. Ona göre Bilgi ve Belge Yönetiminin amacı bilgi veya bilgi kaynaklarının derlenmesi, düzenlenmesi, erişimi ve yayımı sürecini içeren “bilgi yönetimi” işlevini gerçekleştirecek insan gücünü yetiştirmektir. Bu insan gücünün kütüphaneler, arşivler, dokümantasyon ve enformasyon merkezlerinin tümünü içine alan bilgi merkezlerini yönetebilecek, bilgi ve iletişim teknolojilerini yoğun olarak kullanabilecek, bilgi erişim yöntem ve tekniklerini her düzeyden bireye öğretebilecek, ayrıca bilgi bilimin düzenleme ve erişimle ilgili alanlarını iş ve yönetim yaklaşımıyla değerlendirebilecek bilgi ve belge yöneticileri olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

        Bilgi ve Belge yönetimin mekanı kütüphanelerdir. Bu bağlamda Hocamız, dünya kütüphaneleri ve bunların sistemlerinden bahsetmiştir. Arşiv, bu mekanların evrilmiş halidir. Daha çok resmi belgelerin bulunduğu ve depolandığı mekanlar olan arşivler başta tarih olmak üzere diğer sosyal bilimlere kaynaklık teşkil eder. Bilgi ve Belge Yönetiminin arşivlerde bilgiyi tasnif edecek birey yetiştirmesi, onun tarih bilimi ile en temel bağlantı noktalarından biridir. Bu hususta Bilgi ve Belge Yöneticisi, bilgiyi organize eder, bilgi parçalarından bilgiye ulaşmayı sağlar ve erişim yollarını belirler.

     Sayın Hocamız, Bilgi ve Belge Yönetimi ile ilgili bu bilgileri verdikten sonra bu alanın tarihle ilişkili olduğunu gösteren kitapları tavsiye ederek sunumunu sonlandırmıştır.