Seminer – Yrd. Doç. Dr. Nurullah YAZAR

      Selçuklu Kültür ve Medeniyet Havzasında İsfahan

       Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Seminerlerinin onuncusu Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Nurullah Yazar’ın Selçuklu Kültür ve Medeniyet Havzasında Isfahan” adlı sunumu ile gerçekleşmiştir. Kendisi öncelikle Selçuklu yönetiminden bahsederek şehrin bu dönemdeki siyasi ve idari yapısını ele almıştır. Büyük Selçuklu Devleti’nin başkentliğini yapması sebebiyle Selçuklu döneminin siyasi, iktisadi ve ilmi merkezi haline geldiğini söylemiştir. Bundan dolayı sunumunun ilerleyen safhalarında şehrin coğrafi, ekonomik, toplumsal, dini, ilmî ve kültürel yapısı ile şehirdeki imar faaliyetlerinden bahsetmiştir. Aktardığı bu bilgilere göre Selçukluların şehre en önemli katkılarından birisi mimari alanda olmuştur. Büyük Selçuklu mimarisinin dini alandaki şah eserlerini İsfahan’da görmek mümkündür. Toplumsal açıdan bakıldığında İsfahan, pek çok hanedanın el değiştirmesi sebebiyle farklı etnik gruplara ev sahipliği yapmıştır. Farsların yanında Yahudiler, Araplar, Deylemliler, Türkler ve Kürtler bu coğrafyada yaşamışlardır. Ekonomik açıdan İsfahan’ın dayandığı en temel unsur ticarettir. Ayrıca iklimi ve sulama imkanı ile tarım da yapılmaktaydı. İlmi-kültürel açıdan ise medrese ve kütüphaneler -İsfahan Nizamiye Medresesi, Melikşah Medresesi gibi- bu misyonu taşıyan çeşitli merkezler olmuşlardır.

      Sayın Hocamız tüm bu bilgileri sunduktan sonra Şehir Tarihi çalışmalarının gerekli olduğunu ve tarih çalışmalarına soluk kazandıracağını; ancak henüz metodolojisinin tam anlamıyla oturmadığını ifade ederek konuşmasını tamamlamıştır.