Seminer – Yrd. Doç. Dr. Cahid KARA

     İslam Coğrafyasında Mecusiler

    Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Seminerlerinin sekizincisi Abant İzzet Baysal  Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Cahid KARA’nın İslam Coğrafyasında Mecusiler adlı doktora çalışmasının sunumu ile gerçekleşmiştir. Sayın Hocamız doktora tez konusunun belirlenmesinden planlama, yazma ve savunmaya değin pek çok aşamasını bizlerle paylaşmıştır. Nasıl bir planlama takip ettiğini anlatırken ayrıca tezin içeriğine dair bilgiler vermiştir. Oldukça geniş bir kaynak taraması yapan Hocamız, İslam’dan önce Mecusilerin tarihi ile ilgili bilgi vererek çalışmasına giriş yapmıştır. Esas odaklanılan hususlar Emevilerin sonuna kadar Müslüman ve Mecusî ilişkileri ile Mecusîlerin hukukî statüleri olmuştur. Buna göre  Mecûsîler bu dönem içerisindeki İslâm Devletleri içerisinde yükümlü oldukları vergilerini ödedikleri sürece insanî olarak her türlü hak ve hukuka sahip olmuşlardır. Kendilerine farklı dinden olmaları dolayısıyla herhangi bir şiddet uygulanmamış, asimilâsyona uğramamışlar, kılıç zoru ile İslâmlaştırılmamışlar ve bu dönemde Müslüman toplumla iç içe yaşayarak sosyal hayatın beraberinde getirdiği artı ve eksileri birlikte paylaşmışlardır.

    Sayın Hocamız çalışmasına yapılan katkı ve eleştirileri dinleyicilerle paylaşarak özellikle lisansüstü çalışma yapan/yapacak araştırmacılara karşılaşılabilecek durumlar ve bunların nasıl aşılabileceğine dair de tavsiyelerde bulunmuştur.