Seminer – Yrd. Doç. Dr. Mustafa Necati Barış

İlk Dönem İslam Tarihinde Yargı

        Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Seminerlerinin dördüncüsü Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Mustafa Necati Barış’ın “İlk Dönem İslam Tarihinde Yargı” adlı doktora çalışmasının sunumu ile gerçekleşmiştir. Sayın Hocamız doktora tez konusunun belirlenmesinden planlama, yazma ve savunmaya değin pek çok aşamasını bizlerle paylaşmıştır. Nasıl bir planlama takip ettiğini anlatırken ayrıca tezin içeriğine dair bilgiler vermiştir. Kendisi ilk olarak yargı bağlamında kavramsal çerçeve ile giriş yapmış, tarihi arka plan açısından Cahiliye, Hz Peygamber ve Hz Ebubekir dönemlerinde yargı usulünden bahsederek çalışmanın odak noktası olan Hz Ömer dönemine yoğunlaşmıştır. Bu dönemde Kadıların atanması, görevleri, azledilmeleri, atanırken dikkat edilecek hususlar ve yargılama usulleri üzerinde sistematik bir inceleme yapmıştır. Çalışmasına yapılan katkı ve eleştirileri de dinleyicilerle paylaşarak özellikle lisansüstü çalışma yapan/yapacak araştırmacılara karşılaşılabilecek durumlar ve bunların nasıl aşılabileceğine dair tavsiyelerde bulunmuştur.