Seminer – Prof. Dr. Başak KOCA ÖZER

Antropolojinin Tarih Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi

Tarih araştırmacısının farklı bilimlerden yararlanması ihtiyacına binaen Ankara Üniversitesi İslam Tarihi Anabilim Dalı tarafınca Prof. Dr. Eyüp BAŞ ve Yrd. Doç. Dr. Halide ASLAN’ın koordinatörlüğünde “Disiplinler Arası ve Tematik İslam Tarihi Seminerleri”nin ilki 01 Mart 2017 Çarşamba günü saat 17.00’da gerçekleştirilmiştir. Konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümünden Sayın Prof. Dr. Başak KOCA ÖZER teşrif etmiştir. Kendisi “Antropolojinin Tarih Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi” başlıklı sunumuyla uzmanlık alanı olan Fizik Antropoloji bağlamında insanın morfolojik, anatomik ve fizyolojik özelliklerinden bahsederek insanı dinleyicilere tanıtmıştır. Özelikle insanın yapı ve özelliklerini popülasyon düzeyinde inceleyerek çevresel etmenlerin detaylarıyla açıklamıştır. Tarihî kırılma noktalarının insan popülasyonu ve fiziksel özellikleri üzerindeki etkisine değinerek tarih ve antropolojinin birbirine yardımcı ilimler olduğunu vurgulamış; özellikle lisansüstü araştırmalarda disiplinler arası çalışmalar için yeni ufukların açılmasını sağlamıştır.

Program, Dekanlık adına verilen plaket ve İslam Tarihi Anabilim Dalı tarafınca çiçek takdimi ile son bulmuştur.