Öğrenci Temsilcisi Seçim Tutanağı

Öğrenci Temsilcisi Seçim Tutanağı ekte sunulmuştur.

tutanak