İLAHİYAT VE İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTELERİ TOPLANTISI FAKÜLTEMİZDE YAPILDI

İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri yöneticilerinin ikinci buluşması, Ankara’da bulunan İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin dekan, dekan yardımcıları ve fakülte sekreterlerinin katılımı ile 04.02.2020 tarihinde Fakültemizde gerçekleştirildi. İlki geçen ay Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin evsahipliğinde yapılan toplantıya, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL başkanlık etti. Toplantıda, İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA)’na 27 Ocak 2020 tarihinde akreditasyon başvurusunda bulunan Fakültemizin konuyla ilgili deneyimleri ve kalite güvence sisteminin işleyişi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Toplantıda, ayrıca Erasmus ve Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selman YILMAZ tarafından Erasmus Programının işleyişi hakkında bilgi verildi. Fakülteleri ilgilendiren çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunulan toplantı, paydaş kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesine yönelik kararlılığın dile getirilmesinin ve bir sonraki toplantının Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi evsahipliğinde yapılmasının karara bağlanmasının ardından sona erdi.