2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Arapça Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı

2019-2020 eğitim öğretim yılı Arapça hazırlık sınıfı muafiyet sınavı 10.09.2019 günü saat 10.00’da yapılacak olup; sınav, test ve kompozisyon şeklinde iki aşamalıdır. Sınava giriş yerleri öğrenci işleri panosunda bilahare ilan edilecektir. 
Not: Sınav bir üst sınıfa geçmek isteyen veya geçen dönem başarısız olan öğrenciler için mecburidir, yeni kayıt yaptırıp Arapça hazırlık eğitimi almak isteyenler bu sınava girmeyebilirler.