2018-2019 Öğretmenlik Uygulaması Duyurusu ve Okul Listesi

“Öğretmenlik Uygulaması” dersini alacak tüm son sınıf öğrencilerine önemle duyurulur.

Lütfen öncelikle öğretmenlik uygulaması Öğretmenlik Uygulaması Meb Yönergesini ve “Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kılavuzunu” okuyunuz. Dersin uygulamasına yönelik bilgi edindikten sonra, yukarıdaki listeden okul tercihinizi yapınız. Öğretmenlik uygulaması dersini sadece son sınıf öğrencileri tercih edebileceklerdir. Bu dersin 3. Sınıflar tarafından üstten alınması mümkün değildir. Sistemden seçim yapan öğrenciler ekle-bırak haftasında onaylanmayacaktır. (İlgili karar fakülte yönetim kurulu tarafından alınmıştır. Bu kararın alınmasında hem dersin amaçlarına ulaşması hem de okul ve öğrenci sayısının öngörülebilir olması etkili olmuştur.)

En fazla 4’er kişilik grubunuzu oluşturunuz.  Ad soyad, sınıf şube, öğrenci numarası ve telefon numaralarınızın bulunduğu maili, 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında fcapci@ankara.edu.tr adresine okul tercihindeki gerekçelerinizle birlikte gönderiniz. Lütfen isim listenizi mesaj (SMS, Whatsapp, Messenger vb) olarak göndermeyiniz, şahsen özel ricada bulunmayınız. Sadece mail yolu ile gönderilen listeler dikkate alınacaktır. Bu tarihten sonra istekler yapma hakkınız olmayacaktır.  

Her okula yukarıda belirtilen kapasite dışında öğrenci gönderilmesi söz konusu olmadığı için, yoğun talep edilen okullara gönderilecek öğrenci seçiminde makul gerekçeler (sağlık durumu gibi) dikkate alınacak; kapasiteyi aşan durumlarda uygun boş okullara öğrenciler yönlendirilecektir. Herhangi bir okul tercihinde bulunmayan son sınıf mezuniyet durumunda olan öğrenciler, koordinatörlük tarafından uygun görülen okullara yerleştirilecektir. Okul-öğrenci yerleştirmesinde koordinatörlük uygun gördüğü şekilde okul ve öğrenci gruplarında değişiklik yapabilir. Listelerin kesinleşmesi 18-22 Şubat tarihleri haftasında olacak ve öğrencilerle listeler paylaşılacaktır.

Listelerin kesinleşmesinin ardından Öğretmenlik Uygulaması dersinin ilk teorik dersine katılım uygulamaya giden tüm öğrenciler için zorunludur. Bu dersten önce uygulama yapılacak okullar özel olarak ziyaret edilmemelidir. İlk ziyaret resmi yazıların yazılmasının ardından ilgili uygulama akademisyeni ile birlikte randevu alınarak yapılacaktır. Bu hususta öğrencilerimizin göstereceği dikkat, uygulama sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için önemlidir. Uygulama ile ilgili gerekli diğer bilgiler ilk derste verilecektir. Bu dersin tarih ve saati ayrıca bildirilecektir. Tüm Öğretim Üyeleri ve öğrencilerimize Öğretmenlik Uygulaması kapsamında gösterecekleri özenden dolayı teşekkür ederiz.

2018-2019 Uygulama Okul Listesi