Araştırma Görevlimize Teşvik Ödülü

Fakültemiz Temel İslam Bilimleri Kelam Anabilim Dalı ÖYP Araştırma görevlisi Semra CEYLAN,  Prof. Dr. Hasan ONAT’ın  danışmanlığında  hazırladığı “Mezheplerin Görüşlerini Temellendirmede Kullandıkları Kur’ân Ayetleri (Muzaffer Râzi Örneği)” başlıklı yüksek lisans teziyle, Prof. Dr. M. Cemal SOFUOĞLU Türk-İslam Araştırmaları 2018 Yılı Yüksek Lisans Teşvik ödülüne lâyık görülmüştür. Araştırma Görevlimiz ödülünü, 05.10.2018 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle almıştır.

Ar. Gör. Semra CEYLAN’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.