Seminer – Prof. Dr. Recai DOĞAN

Prof. Dr. Recai Doğan – Din Eğitimi-İslam Tarihi İlişkisi

Bahar Dönemi Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Seminerlerinin beşincisi ve aynı zamanda sonuncusu 10 Mayıs 2018 Perşembe günü Ebu Hanife Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Son semineri fakültemiz Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Doğan Hocamız, İslam Tarihi ve Din Eğitimi alanlarının birbirleriyle olan ilişkisini içeren sunumuyla tamamlamıştır. Sayın Hocamız, Din eğitimi özelinde tüm ilimlerin tarihle açık bir ilişkisinin olduğunu belirterek eğitim tarihinden bazı kesitler sunmuştur. İslam Eğitim Tarihinin bu ilişkinin en belirgin örneği olduğunu söylemiş, Tarih bilimini çatı bir bilim olarak ifade etmiştir. Eğitim tarihinin unsurlarını, gelişimini, bilim haline gelişini incelerken tarihçi ile aynı eserlerin kaynak alındığını söyleyen Hocamız, verilerin analiz edilmesinde farklılaşmanın söz konusu olduğunu, metin analizi yaparak eğitim tarihine dair hususların ortaya konulduğunu ve bir bilim olarak tarih biliminden farklı bir terminolojiye sahip olunduğunu ifade etmiştir. Tarihi malzemeyi ele alarak daha çok fenemonoljik bir paradigma çerçevesinde incelemeler yapıldığını vurgulayarak sunumunu tamamlamıştır.
Böylelikle Bahar dönemi Disinlinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Seminerleri tamamlanmıştır. İslam Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eyüp BAŞ ve öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurullah YAZAR’ın koordinatörlüğüyle başlayıp tamamlanan seminerler, lisans ve lisansüstü araştırmacılar tarafından ilgiyle takip edilmiştir. Bu tür akademik etkinliklerin devam edeceği de İslam Tarihi Anabilim Dalı tarafından bildirilmiştir.

Programdan Kareler