Seminer – Prof. Dr. Sönmez KUTLU

Prof. Dr. Sönmez KUTLU – Mezhepler Tarihi – İslam Tarihi İlişkisi

      Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Seminerlerinin beşincisi fakültemiz Ebu Hanife Salonu’nda 07.12.2017 Perşembe günü gerçekleştirildi. Mezhepler Tarihi-İslam Tarihi ilişkisinin ele alındığı seminerin konuşmacısı fakültemiz İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sönmez KUTLU idi. Sayın Kutlu, konuşmasına bazı kavramlar ve genelde İslami ilimlerin özelde de İslam Mezhepler Tarihi ve İslam Tarihinin metodolojileri hakkında bilgiler vererek başladı. Ardından İslam Mezhepleri Tarihi ile İslam Tarihi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar üzerinde durdu. Kalabalık bir dinleyici grubunun takip ettiği seminer, İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eyüp Baş’ın değerlendirme konuşması ve Prof. Dr. Sönmez Kutlu’ya plaket takdimiyle sona erdi. Bu seminer ile Güz dönemi seminerleri tamamlanmış oldu. Bahar döneminde seminerler belirlenen takvime göre gerçekleştirilmeye devam edecektir.