Sevda SAKİK ŞAHAN

Tel: +90 312 212 68 00/1304

Mail: sakiksevda@hotmail.com

 

Zeliha YİĞİT SAKA

Tel: +90 312 212 68 00/1303

Mail: zeliha.yigit.saka@ankara.edu.tr