Dekan
Prof. Dr. Şamil DAĞCI

Erzurumlu bir anne ve babanın çocuğu olarak 01.10.1955 yılında doğmuştur. İmam-Hatip Lisesi (1974) ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1981) mezunu. Askerlik görevinden (1982-1983)  ve bir süre (1983-1986) Müftülük görevinden sonra 1987 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku) Anabilim Dalında Araştırma görevlisi olmuş, Mısır’da uzmanlık alanı ile ilgili araştırmalar yapmıştır (1990-1991)

  • 1992 yılında Doktor, 1997 yılında Doçent, 2004 yılında Profesör unvanı almıştır.
  • 2001-2003 yılları arasında Fakültedeki öğretim üyeliği görevinin yanında Diyanet İşleri Başkanlığında Din İşleri yüksek Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.
  • Ulusal ve uluslararası sempozyumların tertip ve ilmi komitelerinde görev almış ve tebliğler sunmuştur. Yayımlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır.
  • Ankara Üniversitesi Senato Temsilcisi, İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi, Sağlık Bakanlığı Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu üyesi, YÖK Denklik Komisyonu üyesi
  • Halen  Ankara Üniversitesi  İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. “Hazırlıklı İlahiyat” ve “Uluslararası İlahiyat” Bölümlerinde lisans düzeyinde İslam Hukuku ve Fıkıh Usulü, Sosyal Bilimler Enstitüsü (İslam Hukuku) Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde İslam Borçlar Hukuku, İslam Ceza Hukuku, İslam Miras Hukuku ve İslam Aile Hukuku dersleri vermekte ve Yüksek Lisans ve Doktora tezleri yönetmektedir . Evli ve altı çocuk babasıdır

Tel: +90 (312) 213 32 07
Faks: +90 (312) 212 37 62
E-Posta: dagci@ankara.edu.tr
————————————————————————————————————–

Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Mesut OKUMUŞ

Tel: +90 (312) 222 55 90 / +90 (312) 215 32 76
Faks: +90 (312) 212 37 62
E-Posta: mesuto@ankara.edu.tr
————————————————————————————————————-

Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU

İlk, orta ve lise öğrenimimi Kastamonu’da tamamladı. 2000 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında aynı fakültenin Din Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2003 yılında Din Sosyolojisi alanında yüksek lisansını, 2008 yılında ise doktorasını tamamladı. 2010 yılında yardımcı doçentlik, 2012 yılında doçentlik, 2018 yılında ise Profesörlük kadrosuna atandı. Almanya, Avusturya, Macaristan, Slovakya, Kırgızistan ve Kazakistan’da, proje, araştırma ve ders verme amaçlı akademik faaliyetlerde bulundu. Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası makalelerinin yanı sıra, kitapları, kitap bölümleri, bildirileri bulunan Çapcıoğlu’nun popüler yazıları da çeşitli dergilerde yer aldı. Evli ve iki çocuk babası olan Çapcıoğlu’nun çalışmaları; bilgi, kültür, din ve değerler sosyolojisi içerikli konular ve din araştırmalarında yöntem sorunu üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Tel: +90 (312) 222 55 90 / +90 (312) 215 32 76
Faks: +90 (312) 212 37 62
E-Posta: ihsancapcioglu@yahoo.com