TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Abdülkadir Dündar (Anabilim Dalı Başkanı)
Öğr. Gör. Zeynep MERGEN KANSIZ
Arş. Gör. Zehra Nur ÖZYER