TÜRK İSLAM EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Mehmet Akkuş (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Zülfikar Güngör
Doç.  Dr. Abdülmecit İslamoğlu
Ar. Gör. Cihat EKİZ
Ar. Gör. Muhammet Akif Tiyek
Ar. Gör. Bilge İlhan (35. Madde)
Ar. Gör. Halim Yar (35. Madde)
Ar. Gör. Nesrin Aydan Satar (35. Madde)