6- TASAVVUF ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Mustafa Aşkar
Prof. Dr. Ahmed Cahid Haksever
Prof. Dr. Muhammet Mustafa Çakmaklıoğlu
Prof. Dr. Vahit Göktaş
Dr. Öğr. Üyesi Öncel Demirdaş
Ar. Gör. Dr. Mehmet Yıldız 
Ar. Gör. Harun Alkan (35. Madde)