MANTIK ANABİLİM DALI
Prof. Dr. İsmail Köz (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Necmettin Pehlivan
Ar. Gör. Zehra ORUK AKMAN
Ar. Gör. Mustafa ÜLKÜ