Disiplinler Arası ve Tematik İslam Tarihi Seminerleri 

(2016-2017 Bahar Dönemi )
Seminer-1 
Prof. Dr. Başak KOCA ÖZER – Antropolojinin Tarih Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi
 
Seminer- 2
Yrd. Doç. Dr. Halide ASLAN – Tezlerimiz ve Biz – İlahiyat Fakültesinde Hazırlanan İslam Tarihi Tezlerinin Değerlendirilmesi
  
Seminer – 3
Doç. Dr. S. Hakan ÖZTANER – Arkeolojinin Tarih Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi
 

 
Seminer-4
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Necati Barış – İlk Dönem İslam Tarihinde Yargı
 

 
Seminer 5
Prof. Dr. ALi ÖZÇAĞLAR – Coğrafyanın Tarih Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi
 

 
Seminer – 6
Ar. Gör. Fatma Merve ÇINAR – Endülüs’te Kadın